2009

13. února – 17. května
Když se řekne archeologie...
Výstava seznamuje s metodami archeologického výzkumu a dalším "životem" archeologických nálezů až po jeho konečné zpracování. Je doplněna o interaktivní "dětskou dílnu".

Výstava u příležitosti 75. výročí založení šlapanického muzea
12. června - 27. září
Slovutný mistře...
Výstava představuje šlapanického rodáka, zajímavou osobnost českých kulturních dějin první třetiny 20. století, krajináře Aloise Kalvodu. Tento neobyčejně všestranný umělec se kromě malířství věnoval také publicistice, dramatické tvorbě a výuce krajinomalby. Na výstavě jsou vidění také díla jeho nejvýznamnějších žáků, např. Josefa Váchala či Karla Němce. Expozici doplňuje výtvarná dílna pro děti i dospělé.
Video z vernisáže:

Výstava u příležitosti 75. výročí založení šlapanického muzea
12. června – 27. září
Co jste, hasiči...
120 let sboru dobrovolných hasičů ve Šlapanicích.Výstava pojednává o hasičích, požárech i ohni. Vedle historie sboru je věnován prostor také fenoménu ohně, jeho prospěšnosti i škodlivosti pro lidskou společnost, patronům a ochráncům před ohněm a lidové víře a chápání ohně. Výstava je doplněna mnoha fotografiemi a videozáznamem zachycujícím život a aktivity hasičů ve Šlapanicích.
Video z vernisáže:

16. listopadu – 14. února 2010
Touha být indiánem
Výstava představuje život a kulturu severoamerických prérijních indiánů. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout typické obydlí, oblečení, nádobí, zbraně, hudební nástroje a šperky indiánů, ale také například hračky a hry indiánských dětí. Zvláštní pozornost je na výstavě věnována bizonovi a koni, dvěma zvířatům, s nimiž byl život indiánů na Velkých pláních neodmyslitelně spojen. K vidění je například bizoní maska, užívaná při obřadním tanci před lovem bizonů, či bohatě zdobené koňské sedlo a sedlové přikrývky.
Na malé i velké návštěvníci čeká také dětská dílna, v níž si mohou ověřit své znalosti, šikovnost i fantazii a vyzkoušet si, jaké je to uvnitř týpí. Pro školy je připraven doprovodný program, který zahrnuje komentovanou prohlídku výstavy a soutěžní aktivity v dílně. Výstava je pořádaná ve spolupráci se sdružením "Indian Corral".

11. prosince – 10. ledna 2010
Vyšla hvězda nad betlémem
Výstava betlémů Vyšla hvězda nad Betlémem vznikla ve spolupráci muzea a Komise pro kulturu, tradice a cestovní ruch města Šlapance. Jsou na ní k vidění betlémy od šlapanických občanů a od dvou sběratelek Jarmily Svobodové a Anny Bourové.
Mezi nejzajímavější patří „šlapanický“ betlém se starostou města, betlém na bavlníkové větvičce, betlém na krabičkách od sirek nebo dva třebíčské skříňové betlémy. Nejmenší betlém je zasazen do polodrahokamu, kuriozitou je betlém z Peru.
Atmosféru Vánoc připomínají spolu s vůní perníku také staré vánoční pohlednice ze sbírky Vladimíry Leitnerové.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf