Programy pro školy

Muzeum ve Šlapanicích se ve své edukační i výstavní činnosti dlouhodobě zaměřuje zejména na děti předškolního či mladšího školního věku, v současnosti však začínáme úspěšně spolupracovat i se školními skupinami z druhého stupně ZŠ a gymnázií. Všechny programy naší pobočky navazují na RVP. Délku trvání programy jsme schopni přizpůsobit Vašim potřebám. Těšíme se na setkání v muzeu!

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Přišlo jaro do vsi…
Z cyklu Můj rok
od 4. 3. do 3. 4. 2020
Děti se prostřednictvím jednoduchých říkanek rozloučí s „paní Zimou“ a přivítají „paní Jaro“. Také si popovídáme, jaké radosti jim paní Zima odnáší, které jim naopak přináší paní Jaro a proč je důležité, aby se roční období střídala. V rámci programu si děti společně vyrobí paní Jaro a paní Zimu, které s nimi odejdou do školky.

Přijela pouť!
Z cyklu Můj rok
od 15. 4. do 20. 5. 2020
Děti se během programu dozví, proč lidé v Čechách pořádají poutě a na Moravě hody, z jaké události poutě a hody vznikly, proč má každé místo svůj termín konání poutě či hodů a co k těmto slavnostem neodmyslitelně patří. Na závěr si děti vyrobí a odnesou pouťové „štěstíčko“.

PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Život v pravěku
K výstavě Cesty. Tisíc let putování krajinou
od 11. 3. 2020 do 20. 5. 2020
Při návštěvě muzea se děti seznámí s životem našich předků napříč pravěkem. Prohlédnou si originální sbírkové předměty a vyzkouší si mletí obilí a tkaní látky. Zvláštní pozornost bude věnována tématice cestování a putování.

PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Na jantarové stezce
K výstavě Cesty. Tisíc let putování krajinou
od 11. 3. 2020 do 20. 5. 2020
Vydejme se společně na jantarovou stezku! Poznáme nejznámější naleziště od paleolitu po dobu římskou v okolí Brna, která se stezkou přímo souvisela. Žáky čekají badatelské aktivity a originální sbírkové předměty.

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A GYMNÁZIA/SŠ

Zvol mě!
Program se věnuje tematice komunistického totalitního režimu u nás se zaměřením na jeho porovnání s demokratickými systémy. Žáci si vyzkouší realizaci voleb z let 1946 a 2017 a budou vedeni k aktivní participaci.
Vzdělávací oblasti: Výchova demokratického občana, Dějepis
Klíčová slova: totalita, demokracie, komunismus, volby, prázdné lístky

 

ARCHIV

Muzeum Brněnska žije! (brožurka pro 2. pololetí školního roku 2018/2019)
Hračka mých snů 
Jak se dělá mechanická hračka 
Hravá mechanika I. 
Hravá mechanika II. 
Designujeme hračku: Od kreslícího prkna do dětského pokoje 
Hravé táboření
Hurá do Indie
Země lidí a bohů 
Jííídlo!
Čas radosti, veselosti
Poezie záplat pro školy 
Tady bydlí panenky – program pro MŠ a 1. třídy ZŠ 
Tady bydlí panenky – program pro ZŠ
Od Ferdy po Jonatána
Medvídci! 
Cesta do země vycházejícího slunce    
Papírové pohádky'
Není dítka bez medvídka
A LÉTA BĚŽÍ...
DÍTĚ, DĚTSTVÍ, MATEŘSTVÍ  
Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka
Račte dále a kupujte, vašnosti! 
Supermarket SVĚT
Vánoční pošta
Archeologem až za hrob
ZPRAVA DOBRÝ, ZLEVA TAKY!
P
OHÁDKOVÝM SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
PŘÍBĚHY S BUBLINAMI aneb SUPERHRDINOU SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ!
NEJEN O VÁNOČNÍM SKŘÍTKOVI a JEŽÍŠEK NEBO SANTA CLAUS?
BABIČČINA PANENKA a PATCHWORKOVÝ SEDÁNEK
JAK TO CHODÍ U INKŮ
ZA TAJEMSTVÍM MACHU PICCHU
KOLIBŘÍK Z PLANINY NAZCA
NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA
ŠATY DĚLAJ´PRAČLOVĚKA
TVŮRČÍ DÍLNA PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ ACH, TY ŽENY
VYDEJTE SE DO ŠLAPANIC A NAVŠTIVTE ARKTIDU

created by: Trinet a.s., design Václav Houf